top of page

Często zadawane pytania dotyczące wymiany

Jesteśmy pierwszą na świecie zgodną licencjonowaną giełdą NFT.

W czym może mi pomóc GDE Exchange?

Klucz konta użytkownika jest w rękach użytkownika. Dopóki poszczególni użytkownicy nie ujawnią klucza, jest on nadal stosunkowo bezpieczny. Nawet jeśli serwer zostanie zaatakowany, aktywa na giełdzie są nadal bezpieczne.

Czy handel aktywami cyfrowymi jest legalny?

1. Z perspektywy biznesowej zdecentralizowany model wymiany jest prosty i wymaga jedynie przechowywania aktywów, dopasowanych transakcji i likwidacji aktywów. Nie ma potrzeby wykonywania funkcji niehandlowych, takich jak scentralizowane giełdy, takie jak systemy kont, KYC, giełdy itp.

Proces transakcji IEO

2. Wszystko jest realizowane za pomocą inteligentnych kontraktów typu open source, a przechowywanie aktywów, dopasowywanie transakcji i rozliczanie aktywów są umieszczane w łańcuchu bloków.

Warunki handlowe GDE

Wykorzystanie inteligentnych kontraktów w celu osiągnięcia zdecentralizowanego mechanizmu transakcji rozwiązuje ryzyko związane z wewnętrznymi operacjami, ryzykami etyki biznesowej i sprzeniewierzeniem aktywów, które poważnie wpływają na bezpieczeństwo aktywów użytkowników spowodowane czynnikami ludzkimi na scentralizowanych giełdach.

bottom of page