top of page

FAQ

i

Zalety zdecentralizowanych giełd:

1. Z perspektywy biznesowej zdecentralizowany model wymiany jest prosty i wymaga jedynie przechowywania aktywów, dopasowanych transakcji i likwidacji aktywów. Nie ma potrzeby wykonywania funkcji niehandlowych, takich jak scentralizowane giełdy, takie jak systemy kont, KYC, giełdy itp.

2. Wszystko jest realizowane za pomocą inteligentnych kontraktów typu open source, a przechowywanie aktywów, dopasowywanie transakcji i rozliczanie aktywów są umieszczane w łańcuchu bloków.

3. Wykorzystanie inteligentnych kontraktów w celu osiągnięcia zdecentralizowanego mechanizmu transakcji rozwiązuje ryzyko związane z wewnętrznymi operacjami, ryzykami etyki biznesowej i sprzeniewierzeniem aktywów, które poważnie wpływają na bezpieczeństwo aktywów użytkowników spowodowane czynnikami ludzkimi na scentralizowanych giełdach.

4. Klucz konta użytkownika jest w rękach użytkownika. Dopóki poszczególni użytkownicy nie ujawnią klucza, jest on nadal stosunkowo bezpieczny. Nawet jeśli serwer zostanie zaatakowany, aktywa na giełdzie są nadal bezpieczne.

bottom of page